HOI THAO KHOA HOC HOP TAC PHAT TRIEN TRANG TRAI NONG NGHIEP HUU CO TAI CAC TINH TAY NGUYEN

HỘI THẢO KHOA HỌC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 
Chiều 1-8, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương Gia Lai chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề “Hợp tác phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ tại các tỉnh Tây Nguyên-xu hướng tất yếu”.
Cũng tại hội thảo, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam khu vực Tây Nguyên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở Khoa học và Công Nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai, các viện nghiên cứu thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việc Nam, Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Giáo dục Tây Nguyên và Công ty CP Quốc Tế Thông Đỏ, hợp tác xã, chủ trang trại nông nghiệp về hỗ trợ hợp tác trong sản xuất, chế biến ứng dụng công nghệ cao, cấp mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm và giúp các đơn vị tiếp cận chính sách ưu đãi tín dụng…
Hội thảo khoa học phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ các tỉnh Tây Nguyên
Hội thảo khoa học phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ các tỉnh Tây Nguyên

 

Hội thảo khoa học phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ các tỉnh Tây Nguyên
Hợp tác phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ tại các tỉnh Tây Nguyên xu hướng tất yếu

 

Hội thảo khoa học phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ các tỉnh Tây Nguyên
ông Lê Văn Tuyến- Tổng Giám Đốc CT CP Thông Đỏ tại hội nghị

 

Hội thảo khoa học phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ các tỉnh Tây Nguyên
Kí kết hợp tác giữa các bên tại hội nghị

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *