VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Quốc tế Thông Đỏ là một trong những đơn vị tiên phong trong quá trình đóng góp và làm mới lại ngành rau quả Việt Nam nhiều hứa hẹn. Với nhà quản lý chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết mang sản phẩm nông sản sạch, chất lượng cao ra toàn thế giới nhằm phát huy thế mạnh vượt trội về nông nghiệp của Việt Nam.

Xem thêm

giá trị cốt lõi của công ty

chuyên nghiệp

trách nhiệm

hiệu quả