TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH BIẾT TIẾNG HOA
    Hiện tại, công ty Thông Đỏ có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh biết tiếng Hoa...
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG, PHÂN BÓN, THUỐC BVTV
 Do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty Cổ Phần Quốc Tế Thông Đỏ đang cần tuyển Nhân Viên...
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH
Do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty cổ phần quốc tế Thông Đỏ đang cần tuyển 2 nhân...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
              Do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty cổ phần quốc tế Thông Đỏ đang cần tuyển thêm...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
                      Do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty cổ phần quốc tế Thông Đỏ đang cần tuyển nhân...