HẠT GIỐNG HOA VẠN THỌ
-  Đặc tính: cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt
-  Cây cao trung bình 35-40 cm, bông màu vàng chanh rất đẹp, bông to từ 8-9cm
- Thời gian trổ hoa đều từ 55-6- ngày sau khi gieo.
 
Hình ảnh khác của sản phẩm