HẠT GIỐNG CẢI NGỌT
- Đặc tính: Cây sinh trưởng mạnh mẽ, kháng sâu bệnh tốt, năng suất cao. Thân cây lớn, lá màu xanh sáng, mềm và không bị sơ.
Hình ảnh khác của sản phẩm