HẠT GIỐNG BÔNG CẢI
-  Đặc tính: Cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, kháng bệnh rất tốt. Cây thích hợp với khí hậu mát: miền Nam (vụ Thu Đông- Đông Xuân), có thể trồng quanh năm ở Đà Lạt
-  Đặc điểm: bông to, màu trắng, chắc mịn, độ đồng đều cao, bông nặng 1.5-2kg
- Thời gian thu hoạch: 50-60 ngày sau khi gieo. 
Hình ảnh khác của sản phẩm