HẠT GIỐNG CÀ PHÁO TÍM
-  Đặc tính: Cây sinh trưởng và phát triển khỏe, kháng bệnh tốt, cho năng suất cao.
-  Đặc điểm trái: trái màu tím đẹp, da láng mịn, cuống xanh. Trái nặng khoảng  10-20gr
- Thời gian thu hoạch: 70 ngày sau khi gieo 
Hình ảnh khác của sản phẩm