HẠT GIỐNG CÀ CHUA VIVA.01
 - Đặc tính: Cây sinh trưởng mạnh, nhánh nhiều và khỏe, kháng bệnh rất tốt, cây có tỉ lệ đậu trái cao
- Đặc điểm trái: trái đỏ đẹp, thịt dầy và cứng trái. Trọng lượng trái 80-110 gr
- Thời gian thu hoạch: 70-75 ngày sau khi gieo.
Hình ảnh khác của sản phẩm