HẠT GIỐNG DƯA HẤU
 - Đặc tính: Cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh mạnh, đậu trái tốt và trồng được quanh năm. 
-  Đặc điểm trái: Dạng trái hình oval, ruột đỏ son, độ đường cao, thịt chắc, vỏ cứng thích hợp bảo quản và vận chuyển xa. Trọng lượng trái 3-5kg
- Thời gian thu hoạch: 55-60 ngày sau khi gieo.
Hình ảnh khác của sản phẩm