HẠT GIỐNG BÍ ĐAO CHANH LAI F1 NO.51
-  Đặc tính: cây phát triển mạnh và cho thu hoạch sớm, chèo cây rất khỏe, kháng bệnh tốt, tỷ lệ đậu trái cao.
- Đặc điểm trái: trái thon dài, vỏ trái xanh có bông, thịt xanh nhạt, chất lượng trái tốt và đồng đều, kích trước trái (7-8)x(20-22) cm
- Thời gian thu hoạch: 45-48 ngày sau khi gieo trồng
Hình ảnh khác của sản phẩm