HẠT GIỐNG DƯA LEO
-Gồm các loại giống: TINA11, TINA22, MONEY 498, LEO 699, LEO689, LEO668.
-  Đặc tính: cây sinh trưởng mạnh, nhiều chèo, kháng bệnh tốt (kháng virus rất mạnh), cây nhiều nụ, khả năng đậu trái tốt, năng suất cao.
- Thời gian thu hoạch: 32- 40 ngày tùy theo từng giống cụ thể
Hình ảnh khác của sản phẩm