CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VƯỜN CHANH DÂY RED PINE T05/2017
Tháng 5/2017 vừa qua, đại diện Công ty Cổ phần Quốc Tế Thông Đỏ (Red Pine) đã phối hợp cùng Cục Bảo Vệ Thực Vật – Trung Tâm Kiểm Dịch Thực Vật Sau Nhập Khẩu II đến kiểm tra thực tế các vườn chanh dây sử dụng giống Red Pine tại khu vực Lâm Đồng.
 
Mục đích của chuyến đi nhằm điều tra tình hình và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời những sâu bệnh hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam cũng như những sinh vật gây hại lạ tiềm ẩn trên cây chanh dây.
 
Kết quả cho thấy: ở các vườn chanh dây sử dụng giống của Red Pine không phát hiện sâu bệnh hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
 
Sau đây là hình ảnh trong chuyến đi:
 
Thăm vườn tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
 
 
Thăm và kiểm tra vườn tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
 
 
 
Thăm và kiểm tra vườn tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
 
 
 
Lấy mẫu về phân tích.
 
Thăm vườn tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
 
 
 
Thăm và kiểm tra vườn tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
 
 
 
 
Thăm và kiểm tra vườn.
 
 
 
Thăm và kiểm tra vườn.
 
 
 
Thăm và kiểm tra vườn.
 
 
 
 
Thăm và kiểm tra vườn.
 
 
 
Thăm và kiểm tra vườn.
 
 
 
Chuyên gia từ trung tâm kiểm dịch thực vật đang kiểm tra lá cây.
 
 
 
 
Lấy mẫu về phân tích.
 
 
 
 
Lấy mẫu lá cây về phân tích.
 
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Thông Đỏ thông báo đến Bà con chương trình quà tặng tháng 5 như sau :  
Vừa qua, ngày 26/04/2019, hội thảo chuyên đề: “HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHĂM SÓC CÂY CHANH DÂY” đã được tổ...